home-img2_576x704
0%

Consumer Research

See the consumption and purchasing habits of consumers, new local trends, opportunities in the market and changes in these areas, thus support your growth focus by guiding your product and marketing efforts.

0%

Sectoral Research

Sectoral analysis, feasibility studies, information about manufacturing companies, production-foreign trade data, market shares, manufacturers' distribution organization, market size estimates, sectoral future expectations.

0%

Retailer Research

Retail firms should be able to recognize changing consumer behavior with technology and globalization and update their business models. We help you overcome industry challenges with our modern techniques.

0%

Social Research

Evaluating satisfaction with services, comparing and measuring improvement. To identify changes in behavior between the institution and the consumer, and to identify trends and their possible consequences.

Modelleme

İhtiyaçlarınızın belirlenmesi
Araştırma model ve stratejinin saptanması
Proje ve saha organizasyonu
Bulguların değerlendirilmesi
Veri analizi ve öneriler

Nesnel tespit0%

Hatasız analiz0%

Tüketim Kriterleri: tüketim talebinin farklılaşması ve marka imajı

Tüketicilerin rasyonel davranış pratikleri..

Marka-İmaj-Ürün-Pazar payı incelemeleri

Toplumsal norm, değişimler, moda

Farklı ürün portföyleri ve trendler

Pazar Araştırmaları

a

Pazarlama Araştırması

Veri analizi ve çıkarımlar.

Araştırma sürecinin son aşamalarından olan veri analizi aslında, tıpkı bir doktorun hastasına teşhis koyması gibi sonuca yönelik çalışmaların toplamıdır. Ancak ARTI Araştırmanın asla unutmadığı nokta analiz için araştırma değil, araştırma için analiz yapmaktır.

Veri toplama ve kodlama.

Pazar araştırmasının temeli doğru örneklemle verinin, nesnel ve objektif biçimde değerlendirilmek üzere toplanmasıdır. Toplanan veriler analiz aşaması için bilgisayar ortamında mesleki yazılımlara kaydedilirken hatasız şekilde kodlanmaktadır.

Anket, saha ve örneklem.

Keşifsel araştırmalar bir kaşifin maceralarına benzetilebilir. Araştırmacı ne bulacağının farkında değildir. Anketi tasarlayarak veri toplama, üzerinde detaylı düşündüğümüz ilk adımdır. Ana kütlenin doğru belirlenmesi ve örnekleme çerçevesi, bütüne ilişkin değerleri tam ve net yansıtmalıdır.

ARTI Araştırma
Contact Us