home-img2_576x704
0%

Tüketici Araştırmaları

Tüketicilerin tüketim ve satın alma alışkanlıklarını, yeni lokal trendleri, pazardaki fırsatları ve bu alanlardaki değişiklikleri görün, bu sayede ürün ve pazarlama çalışmalarınıza yön vererek büyüme odağınızı destekleyin.

0%

Sektörel Araştırmalar

Sektörel analizler, fizibilite etüdleri, üretici firmalar hakkında bilgi, üretim-dış ticaret verileri, pazar payları, üreticilerin dağıtım organizasyonu, pazar büyüklüğü tahminleri, sektörel gelecek beklentileri.

0%

Perakendeci Araştırmaları

Perakende firmaları, teknoloji ve globalleşme ile değişen tüketici davranışlarını tanıyabilmeli ve iş modellerini güncelleyebilmelidir. Modern tekniklerimizle, sektörel zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı oluyoruz.

0%

Sosyal Araştırmalar

Hizmetlerden memnuniyeti değerlendirmek, karşılaştırmak ve gelişimi ölçmek. Kurum-tüketici arası davranış değişikliklerini tanımlamak ve trendleri ve bunların olası sonuçlarını belirlemek.

Modelleme

İhtiyaçlarınızın belirlenmesi
Araştırma model ve stratejinin saptanması
Proje ve saha organizasyonu
Bulguların değerlendirilmesi
Veri analizi ve öneriler

Nesnel tespit0%

Hatasız analiz0%

Tüketim Kriterleri: tüketim talebinin farklılaşması ve marka imajı

Tüketicilerin rasyonel davranış pratikleri..

Marka-İmaj-Ürün-Pazar payı incelemeleri

Toplumsal norm, değişimler, moda

Farklı ürün portföyleri ve trendler

Pazar Araştırmaları

a

Pazarlama Araştırması

Veri analizi ve çıkarımlar.

Araştırma sürecinin son aşamalarından olan veri analizi aslında, tıpkı bir doktorun hastasına teşhis koyması gibi sonuca yönelik çalışmaların toplamıdır. Ancak ARTI Araştırmanın asla unutmadığı nokta analiz için araştırma değil, araştırma için analiz yapmaktır.

Veri toplama ve kodlama.

Pazar araştırmasının temeli doğru örneklemle verinin, nesnel ve objektif biçimde değerlendirilmek üzere toplanmasıdır. Toplanan veriler analiz aşaması için bilgisayar ortamında mesleki yazılımlara kaydedilirken hatasız şekilde kodlanmaktadır.

Anket, saha ve örneklem.

Keşifsel araştırmalar bir kaşifin maceralarına benzetilebilir. Araştırmacı ne bulacağının farkında değildir. Anketi tasarlayarak veri toplama, üzerinde detaylı düşündüğümüz ilk adımdır. Ana kütlenin doğru belirlenmesi ve örnekleme çerçevesi, bütüne ilişkin değerleri tam ve net yansıtmalıdır.

ARTI Araştırma
Bize Ulaşın