Pazarlama araştırması kısaca “tüketiciyi dinlemek”tir.
Kuruluşlarda, hizmet kesimi ve kamuyu kapsayan hemen bütün örgütlerde, insanların neler istediği ve neden istediğini açıklayacak bilgilere ihtiyaç duyulur. Pazarlama araştırması bu bilgileri toplayarak daha iyi kararlar vermeleri için yöneticilere sunar. Pazarlama araştırmasının amacı, daha iyi yönetim kararları alınabilmesi için gerekli bilgilerin, doğru olarak ve tam zamanında yöneticilere sağlanmasıdır.

Planlama

Başlangıç

Araştırma belirli veri toplama tekniklerinin kullanıldığı modeller çerçevesinde gerçekleştirilir ve her araştırmanın kendine özgü bir modeli vardır. Araştırma sonuçlarının gerçek bilgiyi yansıtması için proje başında doğru örneklem seçilmelidir. Örneklemdeki en ufak yanlışlık araştırma sonuçlarının yanlış çıkmasına neden olur. Araştırmalarımızda en doğru sonuçlara ulaşmak için, sapmayı en aza indirecek özelliklerde denekler seçilir. Araştırmalar sırasında anketörler üçlü kontrol sistemimizle denetlenir. Projenin özelliğine göre süpervizörlerimiz anketör gruplarını yerinde henüz anketler yapılırken denetler. Telefon kontrol ekiplerimiz, anketörler yanlarında iken, yapılan anketlerden rastlantısal olarak bir grubunun, telefon kontrolünü yapar.. Döküm kodlama ekibimiz, kontrol ekiplerimizle beraber, anketlerin içerik ve diğer kontrollerini tamamlar. Her projeyi sizinle beraber hazırladığımız zaman tablosuna göre, kararlaştırılan zaman aralıkları içinde tamamlayıp, teslim ediyoruz.

Proje

Araştırmayı yaptırırken raporda yer almasını istediğiniz tüm noktaları önceden belirleyebilmeniz zordur. Raporda derlediğimiz verileri farklı bakış açıları ile değerlendirmek isteyebilirsiniz. Biz ARTI Araştırma olarak sizinle temasımızı rapor sunumuyla kesmiyoruz. İhtiyaçlarınız doğrultusunda sahadan derlediğimiz bilgilerin izin verdiği ölçüde ek veriler, değerlendirmeler ve yorumlamalar yaparak araştırma raporlarımızı raflarınızı süsleyen pahalı aksesuarlar olmaktan çıkarıp alacağınız kararlara rehber olmasını hedefliyoruz.

Analiz

Alışveriş bilgileri, ailelere ve ürünlere ilişkin bilgilerle eşlenmediği sürece fazla bir anlam ifade etmezler. Pazarlama stratejisi geliştirmek isteyen bir profesyonelin ihtiyaç duyduğu bilgi belirli ürünlerin ne kadar satıldığı ile sınırlı değildir. Ürünlerin kimler tarafından satın alındığı, kimler tarafından terkedildiği, hangi özelliklere sahip tüketiciler tarafından düzenli olarak kullanıldığı gibi veriler, doğru değerlendirildiklerinde hayati öneme sahip bilgilerdir.

Bizim İşler

Pazarlama kararları

Pazarlama Araştırmalarımız elde edilen bilgiler birçok pazarlama probleminin çözülmesinde kilit rol üstlenir. Pazarlama araştırmaları alışveriş ve ürün bilgilerini insanlara dair bilgilere göre sınıflandırdığı için pazarlama profesyonellerine son derece etkin olanaklar sağlamanın ilk yoludur.

Pazarlama araştırmasının verisi, pazarlama yöneticileri açısından tüketici davranışına yönelik bilgilerin kısa zamanda ve düşük maliyetlerle elde edilebilmesine olanak sağlaması bakımından önemlidir. Pazarlama Araştırmasının verisi, başka araştırmaların tasarım aşamasında pazarlama araştırmacılarına birçok fikir, ipucu ve yenilik sunarak, tüketim kalıpları ve trendlerinin izlenebilmesi açısından akademisyenlere de önemli olanaklar sağlar.

Reklam

“Araştırma ve reklam” birbirini tamamlayan ve tüm kuruluşlar için hayati önem taşıyan bu alanda, başarı ve reel sonuçlara ulaşmak, ancak çok dikkatli, doğru şekilde çalışmakla mümkün olur. Her ne kadar kimi şirketler, kendi bünyelerinde araştırma ve tanıtım faaliyetlerini yürütseler de her zaman bu konularda uzmanlaşmış, farklı ve objektif bir bakış açısıyla bakabilen bağımsız bir kuruluşa ihtiyaç duyacaklardır. ARTI Araştırma, kuruluşlara bu konularda en iyi hizmeti, en hızlı ve en doğru şekilde vermeyi amaçlar. Bu doğrultuda; Organizasyon bütünlüğümüz, uzman ekiplerimiz ve kusursuz organizasyonlarımızla, hata payını en aza indirerek, güvenilir ve kaliteli araştırma ile reklamın Türkiye’de öncülüğünü yaptığımıza, olmayanı yarattığımıza ve farklı bir çizgide olduğumuza inanıyoruz. Müşterilerimizin isteğine uygun ve yaratıcı stratejiler geliştirerek, hizmet verdiğimiz firmaların bir departmanı gibi çalışarak, katma-değer yaratmaktayız.

Araştırmalar

Marka ve Ürün Araştırmaları

Marka bilinirlikleri (yardımlı-yardımsız), Ürünle/markaya ilgili bilgiler, Ürün çeşitleri, Ürünün kullanıldığı yerler, Kullanıcı tipleri, Fonksiyonel yararlar, Ürünle ilgili tutum ve algılar, Marka İmajı, Kalite-Güven-Yenilik, Fiyat/Paraya Değer Olması, Ürünle İlgili Diğer Özellikler, Marka Tercihleri ve Satın Alma Eğilimleri, Halihazırda tercih edilen markalar, Kullanım sıklıkları, İleride satın alma eğilimi, Marka Tercih Nedenleri, Markaları tercih etme/etmeme nedenleri.

Fiyat Araştırmaları

Fiyat araştırmalarının amacı “fiyatımda x miktar değişiklik yaparsam satışlarım ne kadar değişir” sorusuna cevap vermektir. Fiyatlandırma araştırmaları yeni çıkacak ürünlere ya da halihazırda yapılacak ürünler için gerçekleştirilebilir. Ve fiyatlandırma araştırmaları: bir ürün için değişik fiyat alternatifleri sunarak ya da ürünleri eş değer başka ürün fiyatlarıyla karşılaştırarak gerçekleştirilir.

Segmentasyon

Kendi içinde ortak özellikleri olan ve diğer segmentlerden bu özelliklerle ayrılan her bir gruba segment denir. Her ürünün, markanın alıcısı, tüketicisi farklıdır. Segmentasyonun amacı müşterilerini daha küçük gruplara bölüp daha iyi tanımlayabilmektir.

Segmentasyon Araştırmaları ile:

 • Sınırlı kaynaklarınızı en verimli şekilde kullanmanızı sağlar
 • Segmentasyon ile müşterilerinizi katma değerlerine göre derecelendirebilirsiniz
 • Katma değerli müşteri segmentlerini ayırıp, onlara odaklanabilirsiniz
 • Rekabetin olduğu segmentlerde değil avantajlı olduğunuz segmentlere ağırlık verebilirsiniz
 • Segmentlere göre ürün farklılaştırması yapabilirsiniz
 • Segmentlere özel, ürün-promosyon kampanyalarıyla satış hacminizi katlayabilirsiniz

Medya Araştırmaları

Medya araçlarında yayınlanan reklamların etkinliğini ölçmeye yarayan, Pre ve Post test şeklinde yapılan araştırmalardır. Pre-test çalışmalar reklam yayınlanmadan önce yapılır. Reklam alternatifleri gösterilir ve reklam alternatiflerinin ne derece beğenildiği, hatırlattıkları vs… sorgulanır. Post-test çalışmalar ise reklamın medya kanallarında yayınlanmasından hemen sonra gerçekleştirilir.

 • Reklama karşı tutumlar
 • Reklamın hissettirdikleri
 • Reklamdan ya da markadan hoşlanma
 • Markaya karşı tavır
 • Marka tercihleri
 • İkna olma dereceleri

Ürün Testi

Ürün piyasaya çıkmadan önce gerçekleştirilir. Çeşitli ürün alternatifleri tatlarına kokularına görünüşlerine göre test ettirilir. Deneklerden en beğendikleri ürünü tercih etmeleri ve beğenme nedenleri istenir.

 • Ürün prototipini oluşturmak için gerekli olan en iyi “tarif” hangisi?
 • Ürün formülasyonumu nasıl geliştirebilirim?
 • Gerçek dünyada tüketiciler ürünümü nasıl kullanıyor ve ürünüme nasıl tepkiler veriyor?

Gizli Müşteri Araştırmaları

Bu tip araştırmalar genelde servis sektöründe gerçekleştirilir. Servis kalitesini ölçmek, servis elemanlarının davranış ve tutumlarını öğrenmek gibi nedenlerle yapılan araştırmalardır. Firmalar iç işleyişlerini kontrol etmek için yaptırırlar.

Günlük Araştırmalar

Deneklerin gerçek hayat işleyişleri içerisinde doldurdukları formlardır. Bu formlar tüketicilerin çeşitli konulardaki alışkanlıklarını öğrenmeye yöneliktir. Diğer çalışmalardan temel farkı deneğin alışkanlıklarını ya da davranışlarını gerçekleştirdikten hemen sonra forma not almasıdır.

Sosyal Medya

Sosyal Medya’da ürünleriniz hakkında tüketicilerin olumlu/olumsuz söylediklerini real-time ve tam kapsamlı öğrenin. Rakip markalara göre ürününüzün avantajlarını veya olumsuz yönlerini keşfedip önleminizi alın. Tüketicilerin markanız, rakipleriniz ve sektörünüzle ilgili neler söylediğini, sosyal konuşmaları anahtar kelime, etiket ve konum olarak öğrenin. Her gün çevrimiçi olarak gerçekleşen milyarlarca konuşmadaki hayati bilgileri keşfedin. Piyasadaki bir sonraki büyük fırsat için ilk hamle sizden gelsin. Marka ve ürünleriniz hakkında konuşanlara anında erişin, müşteri memnuniyetini ve satışınızı artırın.
Artı Sosyal, bu potansiyeli rakipler bulmadan bulur ve onlara ürünlerinizi tanıtır.

Reklam Araştırmaları

Medya araçlarında yayınlanan reklamların etkinliğini ölçmeye yarar. Markalar tarafından hazırlanan reklam kampanyalarının hedef kitle üzerinde ne derece etkili olduğu, istenilen amaca ulaşıp ulaşmadığı ve kampanyanın hedef kitle üzerinde nasıl bir izlenim bıraktığı konusunda reklam etkinliğinin ölçümlenmesi büyük önem taşımaktadır. Gerek güncel kampanyanın izlerini araştırma, gerekse bütçenin etkin kullanım seviyesini belirleme açısından markaya avantaj sağlayan bu ölçümlemeler sayesinde markalar bir sonraki reklam kampanyalarını da doğru kullanılan reklam elemanları aracılığıyla tespit edebilmektedirler.

Reklamın etkinliğini ölçme süreçleri üç farklı zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilmektedir:

 • Reklam öncesi (pre-test)
 • Reklam yayındayken (inline-test)
 • Reklam yayınlandıktan(post-test)

Ambalaj Araştırmaları

Müşterilerin çeşitli ambalaj alternatifleri arasından tercihlerini öğrenmeyi sağlayan araştırmalardır. Ambalajın kullanım kolaylığı, estetik görünüşü, imajı gibi konularda alternatiflerle karşılaştırma yaparak tercih öğrenmeyi sağlar.