Anket/Saha ve Örneklem

Keşifsel araştırmalar bir kaşifin maceralarına benzetilebilir. Araştırmacı ne bulacağının farkında değildir. Anketi tasarlayarak veri toplama, üzerinde detaylı düşündüğümüz ilk adımdır. Anakütlenin doğru belirlenmesi ve örnekleme çerçevesi, bütüne ilişkin değerleri tam ve net yansıtmalıdır.

Veri Toplama ve Kodlama

Pazarlama ve kamuoyu araştırmalarının hammaddesi; doğru verinin, nesnel/dışsal biçimde değerlendirilmek üzere toplanmasıdır. Toplanan tüm bu veriler analiz aşaması için bilgisayar ortamında mesleki yazılımlara kaydedilirken hatasız şekilde kodlanmalıdır.

Veri Analizi ve Çıkarımlar

Araştırma sürecinin son aşamalarından olan veri analizi aslında, tıpkı bir doktorun hastasına teşhis koyması gibi sonuca yönelik çalışmaların toplamıdır. Ancak ARTI Araştırmanın asla unutmadığı nokta -analiz için araştırma değil, araştırma için analiz- yapmaktır.

TÜKETİCİ ARAŞTIRMALARI

Tutum ve Davranış araştırmaları.

Sadakat araştırmaları.

İmaj araştırmaları.

PERAKENDECİ ARAŞTIRMALARI

Bulunurluk çalışması.

Fiyat tespiti çalışması.

Perakendeci memnuniyeti ve beklentisi.

Ticari araştırmalar

SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR

Sektörel analizler.

Fizibilite etüdleri.

Üretici firmalar hakkında bilgi.

Üretim-dış ticaret verileri, pazar payları.

Üreticilerin dağıtım organizasyonu.

Pazar büyüklüğü tahminleri.

Sektörel gelecek beklentileri.

SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Kamuoyu araştırmaları.

Toplumsal yapı araştırmaları.

Sosyo-kültürel araştırmalar.


Saha'dan kareler

TÜKETİCİDE RASYONEL EDİMLER

Moda mı, marjinal fayda mı?

GLOBAL SÜPERMARKET PRATİKLERİYLE

Sosyo-kültürel yapımızın çatışması

SOSYO EKONOMİK SEVİYE GRUPLARINDA

Tüketim talebinin farklılaşması ve hacmi

TÜKETİM KISTASLARI

Farklı ürün portföyleri ve imajları


ARTI Piyasa Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti.

Türkiye Araştırmacılar Derneği üyesidir.

ISO 20252 sahibidir.

Güvenilir Araştırma Belgesi sahibidir.

Araştırma Türleri

Marka ve Ürün Araştırmaları

Marka bilinirlikleri (yardımlı-yardımsız)

Ürünle/markaya ilgili bilgiler

Ürün çeşitleri

Ürünün kullanıldığı yerler

Kullanıcı tipleri

Fonksiyonel yararlar

Ürünle ilgili tutum ve algılar

Marka İmajı

Kalite-Güven-Yenilik

Fiyat/Paraya Değer Olması

Ürünle İlgili Diğer Özellikler

Marka Tercihleri ve Satın Alma Eğilimleri

Halihazırda tercih edilen markalar

Kullanım sıklıkları

İleride satın alma eğilimi

Marka Tercih Nedenleri

Markaları tercih etme/etmeme nedenleri

Ürün Testi

Ürün piyasaya çıkmadan önce gerçekleştirilir.

Çeşitli ürün alternatifleri tatlarına kokularına görünüşlerine göre test ettirilir.

Deneklerden en beğendikleri ürünü tercih etmeleri ve beğenme nedenleri istenir.

Reklam Araştırmaları

Medya araçlarında yayınlanan reklamların etkinliğini ölçmeye yarayan, Pre ve Post test şeklinde yapılan araştırmalardır.

+Pre-test çalışmalar reklam yayınlanmadan önce yapılır. Reklam alternatifleri gösterilir ve reklam alternatiflerinin ne derece beğenildiği, hatırlattıkları vs… sorgulanır.

+Post-test çalışmalar ise reklamın medya kanallarında yayınlanmasından hemen sonra gerçekleştirilir. Başlıca sorgulanan konular:

*Reklama karşı tutumlar

*Reklamın hissettirdikleri

*Reklamdan ya da markadan hoşlanma

*Markaya karşı tavır

*Marka tercihleri

*İkna olma dereceleri

Pazar Segmantasyon Araştırmaları

Kendi içinde ortak özellikleri olan ve diğer segmentlerden bu özelliklerle ayrılan her bir gruba segment denir.

Segmentasyonun amacı müşterilerini daha küçük gruplara bölüp daha iyi tanımlayabilmektir.

Segmantasyon aşağıdakilere göre yapılır:

*Demografik faktörler

*Saykografik faktörler

*Davranışlar

Ambalaj Testleri

Müşterilerin çeşitli ambalaj alternatifleri arasından tercihlerini öğrenmeyi sağlayan araştırmalardır.

Ambalajın kullanım kolaylığı, estetik görünüşü, imajı gibi konularda alternatiflerle karşılaştırma yaparak tercih öğrenmeyi sağlar.

Medya Araştırmaları

Medya araştırmalarının amacı çeşitli reklam ve programları ileten medya araçlarının optimum kullanılmasını sağlamak ve bu medya araçlarının etkinliklerini test etmektir.

*TV rating araştırmaları

*Radyo Dinlenirlik Araştırmaları

*Okunurluk Ölçümleri

*Outdoor Kanalları Etkinlik Araştırmaları

Fiyat Araştırmaları

Fiyat araştırmalarının amacı “fiyatımda x miktar değişiklik yaparsam satışlarım ne kadar değişir” sorusuna cevap vermektir.

*Fiyatlandırma araştırmaları yeni çıkacak ürünlere ya da halihazırda yapılacak ürünler için gerçekleştirilebilir.

Ve fiyatlandırma araştırmaları: bir ürün için değişik fiyat alternatifleri sunarak ya da ürünleri eş değer başka ürün fiyatlarıyla karşılaştırarak gerçekleştirilir.

Günlük Araştırmalar

Deneklerin gerçek hayat işleyişleri içersinde doldurdukları formlardır. Bu formlar tüketicilerin çeşitli konulardaki alışkanlıklarını öğrenmeye yöneliktir.

Diğer çalışmalardan temel farkı deneğin alışkanlıklarını ya da davranışlarını gerçekleştirdikten hemen sonra forma not almasıdır.

Gizli Müşteri Araştırmaları

Bu tip araştırmalar genelde servis sektöründe gerçekleştirilir.

Servis kalitesini ölçmek, servis elemanlarının davranış ve tutumlarını öğrenmek gibi nedenlerle yapılan araştırmalardır.

Firmalar iç işleyişlerini kontrol etmek için yaptırırlar.

2015 - DarDar Graphic