a
0%

Tüketici Araştırmaları

Tutum ve davranış araştırmaları, sadakat araştırmaları, marka ve imaj araştırmaları.

0%

Sektörel Araştırmalar

Sektörel analizler, fizibilite etüdleri, üretici firmalar hakkında bilgi, üretim-dış ticaret verileri, pazar payları, üreticilerin dağıtım organizasyonu, pazar büyüklüğü tahminleri, sektörel gelecek beklentileri.

0%

Perakendeci Araştırmaları

Bulunurluk çalışması, fiyat tespiti çalışması, perakendeci memnuniyeti ve beklentisi.

0%

Sosyal Araştırmalar

Kamuoyu araştırmaları, toplumsal yapı araştırmaları, sosyo-kültürel araştırmalar, sosyal medya ve web trend araştırmaları.

Modelleme

İhtiyaçlarınızın belirlenmesi
Araştırma model ve stratejinin saptanması
Proje ve saha organizasyonu
Bulguların değerlendirilmesi
Veri analizi ve öneriler

Nesnel tespit0%

Hatasız analiz0%

Tüketim Kriterleri: tüketim talebinin farklılaşması ve marka imajı

Tüketicilerin rasyonel davranış pratikleri..

Marka-İmaj-Ürün-Pazar payı incelemeleri

Toplumsal norm, değişimler, moda

Farklı ürün portföyleri ve trendler

a
a
a

Pazarlama Araştırması

a

Veri analizi ve çıkarımlar.

Araştırma sürecinin son aşamalarından olan veri analizi aslında, tıpkı bir doktorun hastasına teşhis koyması gibi sonuca yönelik çalışmaların toplamıdır. Ancak ARTI Araştırmanın asla unutmadığı nokta -analiz için araştırma değil, araştırma için analiz- yapmaktır.

a

Veri toplama ve kodlama.

Pazarlama ve kamuoyu araştırmalarının hammaddesi; doğru verinin, nesnel/dışsal biçimde değerlendirilmek üzere toplanmasıdır. Toplanan tüm bu veriler analiz aşaması için bilgisayar ortamında mesleki yazılımlara kaydedilirken hatasız şekilde kodlanmalıdır.

a

Anket, saha ve örneklem.

Keşifsel araştırmalar bir kaşifin maceralarına benzetilebilir. Araştırmacı ne bulacağının farkında değildir. Anketi tasarlayarak veri toplama, üzerinde detaylı düşündüğümüz ilk adımdır. Ana kütlenin doğru belirlenmesi ve örnekleme çerçevesi, bütüne ilişkin değerleri tam ve net yansıtmalıdır.

Araştırma Türleri

Marka ve Ürün

Araştırmaları

Marka İmajı, Fiyat/Paraya Değer Olması..

Ambalaj

Testleri

Müşterilerin çeşitli ambalaj alternatifleri arasından tercihlerini..

Gizli Müşteri

Araştırmaları

Bu tip araştırmalar genelde servis sektöründe..

Ürün

Testi

Ürün piyasaya çıkmadan önce gerçekleştirilir.

Medya

Araştırmaları

Medya araştırmalarının amacı çeşitli reklam ve programları..

Kamuoyu

Araştırmaları

Hükümetler, sanayi ve eğitim kuruluşları, siyasal partiler yada..

Reklam

Araştırmaları

Medya araçlarında yayınlanan reklamların etkinliğini ölçmeye..

Fiyat

Araştırmaları

Fiyat araştırmalarının amacı “fiyatımda x miktar değişiklik..

Sosyal Medya

Araştırmaları

Sosyal medya platformlarında kurumsal şirketlerin rakip firmalarla..

Pazar/Segment

Araştırmaları

Kendi içinde ortak özellikleri olan ve diğer..

Günlük

Araştırmaları

Deneklerin gerçek hayat işleyişleri içerisinde doldurdukları..

Web Trend

Araştırmaları

Tüketicilerin internet arama portallarında yaptıkları aramaların..
ARTI Araştırma
Bize Ulaşın